Jautājumi, kurus darba devējs nedrīkst uzdot darba intervijā

DarbsDarba uzsākšana jaunā darbavietā mums visiem, bez šaubām, ir ļoti svarīgs un nozīmīgs solis.  Pēc veiksmīgas CV aizsūtīšanas esam uzaicināti uz interviju, kas ir mūsu iespēja sevi parādīt un apliecināt savu piemērotību vēlamajam amatam. Lielos uzņēmumos ar darbinieku atlasi nodarbojas tam speciāli paredzēts cilvēks-personāla atlases speciālists, kas visticamāk tiksies ar tavā pirmajā atlases kārtā un uzdos daudz āķīgus jautājumus, lai uzzinātu visu vēlamo. Darba intervijām būtu jāgatavojas un jāpārdomā atbildes uz standarta jautājumiem – kas ir tavas stiprās puses, kādi ir trūkumi, kādēļ tika pamesta iepriekšējā darbavieta, ko vari dot jaunajam uzdevumam utt. Darba intervijā arī vajadzētu rūpīgi izvērtēt jautājumus un saprast, vai jautājumi ir ētiski un tos darba devējs drīkst uzdot. Jautājumus varētu iedalīt divās grupās: vienkārši aizvainojoši un neētiski jautājumi, kas tev liek justies pazemotam vai jebkādā ziņā mazāk vērtīgam, zemākstāvošam un aizskar. Uz šādiem jautājumiem var droši pieklājīgi atteikt atbildēt un turpināt interviju vai pamest to atkarībā no apstākļiem un atmosfēras. Otra lielākā jautājumu grupa ir Latvijas Republikas likumdošanas reglamentētie jautājumi, kurus darba devējs nedrīkst uzdot un uz kuriem tev nav jāatbild.

Tad kādus jautājumus nedrīkst jautāt darba devējs?

Likumdošana nosaka, ka darbadevējs nedrīkst jautāt un tiek uzskatīts par diskriminējoši jautājumi par grūtniecību ja vien darbs nav saistīts ar tiešiem draudiem veselībai, kā arī nav nakts darbs no 22-6.00, šajos divos gadījumos darba devējs ir tiesīgs jautāt šāda veida jautājumus.

Cilvēki nedrīkstētu tikt diskriminēti pēc to nacionālas izcelsmes vai etniskās izcelsmes, tādēļ to nedrīkst jautāt intervijā

Vēl darba devējs nedrīkst jautāt par tavu ģimenes un laulības stāvokli, jo tas nekādā ziņā neietekmē tavas darba spējas.

Reliģiskā pārliecība vai piederība pie kādas reliģiskās konfesijas, arī ir iekļauts jautājumu skaitā, ko nedrīkst uzdot darba intervijā.

Informācija par iepriekšēju sodāmību izņemot gadījumus, kad tam ir būtiska ietekme uz nākamo darbavietu, respektīvi, darbu valsts iestādēs, bankās, u.c.

Piederību vai darbošanos politiskās organizācijas arī var izmantot kā diskriminējošu faktoru, tādēļ arī no tā būtu jāizvairās intervijas laikā.

This entry was posted in Blogs and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s