Pasaules godīgākās pilsētas

Pasaulē ir pēc worldometers.info mājaslapas datiem pašlaik ir 195 valstis, kurās mīt gaužām atšķirīgi cilvēki pēc reliģijas, dzīvesveida, izturēšanās un paražām. Zinātnieki ir pierādījuši, ka vides apstākļi, kādos cilvēks uzaug, ir tieša ietekme uz cilvēka izturēšanos, morāles standartiem un dzīvesveidu. No tā varam secināt to, ka vienā reģionā dzīvojošiem cilvēkiem piemīt līdzīgas dzīves vērtības, tradīciju kopums, dzīvesveids un dažādās situācijas tie rīkojas pēc līdzīga parauga, jo to uzskata par pareizu un pieņemamu. Kā gan var novērtēt cilvēku godīgumu? Amerikas Savienotajās Valstīs iznākošais Reader’sDigest žurnāls veica sociālo eksperimentu, ar nolūku izvērtēt cilvēku godaprātu dažādās pilsētas. Eksperiments bija sekojošs-pilsētā apzināti tika „pazaudēti” 12 naudas maki, kuros visos iekša bija identisks ģimenes foto, kontaktinformācija un 30 dolāru ekvivalents lokālajā naudas vienībā. Šajā eksperimentā cilvēki saskārās ar morālo dilemmu, tas ir atgriezt maku ar tā saturu īpašniekam, vai paturēt maku un tajā esošo naudu sev. Pētījuma rezultāti ir ļoti interesanti.

Sociālais eksperiments norisinājās 16 pilsētās un pirmajā vietā, pēc atgriezto maku skaita, ieņēma Somijas galvaspilsēta – Helsinki ar vienpadsmit no kopā divpadsmit pazaudētajiem makiem. Godīgākās pilsētas statuss Helsinkiem varētu tikt skaidrots ar to, ka somi un vispār skandināvi ir mazas, klusas, kārtību mīlošas, saliedētas cilvēku kopienas ar predespozīciju uz godīgumu un rūpēšanos par citiem sabiedrības locekļiem, kas tiek audzināts jau bērnos no bērnības.

Vēl pirmajā trijniekā ar augstiem rezultātiem iekļuva Mumbaja Indijā ar deviņiem atgrieztiem makiem no divpadsmit un Budapešta, Ungārijā ar astoņiem no divpadsmit.

Šī eksperimenta topa lejasgalā pēdējās trīs vietas ieņem Prāga ar 3 no 12, Madride ar 2 no 12 un pēdējo vietu Lisabona ar neapskaužamo rezultātu – vienu atgrieztu maku no divpadsmit apzināti nozaudētajiem.  Var protams vilkt kopsakarības ar valsts iedzīvotāju dzīves līmeni un atgriezto maku skaitu un pieņemt to, ka nabadzīgākās valstīs morālā dilemma paturēt makā esošo naudu ir daudz grūtāka un cilvēki daudz biežāk izvēlas paturēt atrasto maku ar naudu. Bet tam pretrunā ir arī daudzas salīdzinoši bagātas valstis ar augstu dzīves līmeni, kā Cīrihe Šveicē ar tikai 4 atgrieztiem makiem no 12. No tā varam secināt, ka ne vienmēr dzīves līmenis ir noteicošais kritērijs. Var jau teikt, ka katrs individuālais maka gadījums savādāks un viss atkarīgs no apstākļiem, bet pētījums tomēr sniedz zināmu ieskatu dažādu valstu cilvēku uzskatos un paražās.

This entry was posted in Blogs and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s