Laba alga, bet nepatīkams darbs

Laba alga, bet nepatīkams darbs, vai mazāka alga, bet darbs, kas patīk – kā labāk?

Laba alga, bet nepatīkams darbs, vai mazāka alga, bet darbs, kas patīk – abi varianti ir slikti. Šādi strādāt var tikai neilgu laiku, manuprāt ne ilgāk kā divus gadus. Ja tomēr ir jāizvēlas kāds no šiem variantiem, tad ieteiktu izvēlēties mazu algu, bet patīkamu darbu. Vieglāk ir pārciest fiziskas sāpes, nevis sāpes dvēselē, tāpat arī vieglāk ir sadzīvot ar materiālo trūkumu, nevis morālām ciešanām ienīstā darba dēļ. Vissvarīgākais cilvēkam ir dvēseles stāvoklis. Labu garastāvokli, mieru dvēselē, dzīvesprieku nevar nopirkt par naudu.

Vissliktākais ir nevis nepatīkams vai labi neatmaksāts darbs, bet gan morāli nenovērtēts darbs. “Mēs pārtiekam viens no otra un nevis no pārtikas precēm….” , tā ļoti vienkārši un patiesi teikts kādā dziesmā. Savu darbu mīlošam gleznotājam, aktierim, sētniekam, skolotājam, lauksaimniekam un citiem, kas dara sev patīkamu darbu, jājūt  vismaz līdzcilvēku novērtējums. Ja ar sētnieka darbu būs apmierināti māju iedzīvotāji, slavēs viņa darbu, tad celsies viņa pašapziņa, uzlabosies garastāvoklis un līdz ar to arī veselība. Sakāmvārdu: “Labāk simts draugu, nekā simts naudas”, var saistīt arī ar labu darba kolektīvu. Darbā ar kolēģiem mēs pavadām gandrīz tik pat  laika kā  ar savu ģimeni. Ja darba kolēģi ir jauki, draudzīgi, izpalīdzīgi, labi novērtē tevi vai nu kā cilvēku vai darba darītāju, tad nav nemaz tik ļoti svarīgi vai saņem iespējami lielāko algu, vai dari iespējami patīkamāko darbu.

Ja labi atmaksāta darba devējs tevi uzskata tikai par darba mašīnu, uzslavas nekad nedzird, darbā jūti morālu spiedienu no vadības un kolēģu puses, tad ilgi nepaliksi ne labi atmaksātā, ne arī darbā, ko pašam patīk darīt.

Laba alga, bet nepatīkams darbs, vai mazāka alga, bet darbs, kas patīk – kā labāk? Cilvēki visu laiku meklē vidusceļu starp šiem diviem variantiem. Gudri darba devēji arī meklē vidusceļu starp šiem variantiem. Un šāds vidusceļš ir atrodams. Darbs nav tikai tas ko tu reāli dari, bet tā patiesībā ir darba vide, kurā tu strādā. Nepatīkamais darbs bieži nav izmaināms, tas vienkārši jādara, bet var būtiski uzlabot darba apkārtējo vidi un darba organizāciju. Labas darba telpas, ģērbtuves un  dušas, arī koplietošanas tualetes, kvalitatīvi darba aizsarglīdzekļi ievērojami samazina nepatiku pret darbu. Daudzi Norvēģijā strādājošie slavē tur pastāvošo  labo darba organizāciju, kur ir stingri noteikti  regulāri  darba pārtraukumi atpūtai. Ne mazāk svarīgas ir darba devēju sniegtās veselības apdrošināšanas polises, rīkotās kopīgās ekskursijas un balles, dāsnās dāvanas svētkos. Un skat – darbs tad ir tikai grūts, bet nav neciešams. Darba devēju rūpes par darbiniekiem arī var  pieskaitīt pie  darbinieku darba novērtējuma. Tomēr vadītāju, kolēģu mutiski vai rakstiski izteiktā uzslava ir būtisks iemesls palikt jebkurā darba vietā.

Advertisements
This entry was posted in Blogs and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s