Kur uzkrāt?

Naudu var uzkrāt saviem bērniem paredzētos krājkontos, kuri tiek atvērti, bērnam sasniedzot pilngadību. Ja arī iemaksas ir nelielas, taču regulāras, ieguldījums uz bērna vārda ar domu parūpēties par tuva cilvēka nākotni ir būtisks ieguvums un ieguldījums personas attīstībā. Lielākas summas radīs acīm redzamu peļņu noteikto procentu likmju dēļ.

Ja Jums ir pieredze vai zināšanas, varat domāt par līdzekļu ieguldīšanu finanšu tirgos. Parasti darbība ar finanšu tirgiem notiek ar bankas palīdzību, kurā tiek atvērts konts darījumiem. Tā kā ieguldījumi finanšu tirgos saistīti ar zināmu risku, bankas jautā par klienta kompetenci (pieredze un zināšanas), ievērojot finanšu instrumentu, produktu un darījumu dažādību un pašas iestādes sniegto ieguldījumu pakalpojumu specifiku. Ieguldītājiem pieejami visdažādākie finanšu instrumenti: akcijas, depozitārie sertifikāti, kas tiek tirgoti regulētā tirgū, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības; akcijas, depozitārie sertifikāti, kas netiek tirgoti regulētā tirgū, alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības; parastās obligācijas, parādzīmes u.c. vienkārši parāda instrumenti; konvertējamas, apmaināmas obligācijas, obligācijas ar pārdošanas (put) un pirkšanas (call) opciju u.c. parāda vērtspapīri ar iebūvētu atvasināto instrumentu; biržā tirgotie nākotnes līgumi (futures), finanšu līgumi par starpību; procentu likmju mijmaiņas līgumi (interestrateswaps), akciju u.c. finanšu aktīvu mijmaiņas līgumi (equityswaps u.c.);strukturētais depozīts ar riska prēmiju; valūtas nākotnes un mijmaiņas līgumi (FX swaps, FX forwards); iespēju līgumu (options), akciju un obligāciju īsā pārdošana (nesegtās pozīcijas);repo un reverserepo darījumi, ja finanšu instruments tiek iegādāts uz darījuma rezultātā piešķirtā finansējuma rēķina, akciju vai citu finanšu instrumentu maržinālā tirdzniecība (vadlīnijas par atsevišķu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu regulējošo Finanšu instrumentu tirgus likuma normu piemērošanu.

Advertisements
This entry was posted in Blogs and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s